Jakie powinno być oświetlenie hali namiotowej?

Oświetlenie to jedno z najważniejszych elementów wyposażenia każdej hali namiotowej. Wpływa nie tylko na komfort pracy, ale przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Podczas doboru oświetlenia trzeba wziąć pod uwagę wiele istotnych kwestii, w tym m.in. rozmiar konstrukcji i liczbę przebywających w niej osób, wymagania regulowane przez normy prawne, a przede wszystkim względy BHP.

 

Oświetlenie hali a przepisy prawa

Hale namiotowe, podobnie jak wszystkie inne obiekty przemysłowe, produkcyjne czy magazynowe, podlegają regulacjom prawnym — również w zakresie oświetlenia. Kwestie z tego zakresu określone są m.in. w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zapisy dotyczące m.in. rozkładu luminancji, natężenia światła, olśnienia, barw itp. regulowane są przez Normę PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. W niej właśnie znajdują się wymagania względem różnych wnętrz, jakie mogą występować w hali namiotowej, w tym m.in. strefy komunikacyjne i korytarze, pomieszczenia magazynowe, stanowiska kontroli, biura itd. Przy projektowaniu oświetlenia należy też uwzględnić Normę PN-EN 12665:2008.

 

Rodzaje oświetlenia hal magazynowych

Dostępne są różne rodzaje lamp, jakie mogą być zastosowane w hali namiotowej. Ich ostateczny wybór zależy nie tylko od możliwości finansowych, ale przede wszystkim infrastruktury oraz warunków bezpieczeństwa. Do najbardziej popularnych rozwiązań zaliczamy m.in.:

  • oświetlenie LED — coraz chętniej wybierane w nowoczesnych halach magazynowych; długa żywotność, wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, możliwość zastosowania nawet w trudnych warunkach
  • oświetlenie żarowe — niska cena, ale mała wydajność i krótka żywotność,
  • świetlówki liniowe — wydajne, ale dają efekt stroboskopowy (nie zaleca się stosowania w miejscach, gdzie działają maszyny wibrujące) i stanowią odpad zagrażający środowisku.

 

Oświetlenie hali magazynowej — na co zwracać uwagę?

Przy doborze oświetlenia do hali namiotowej należy zwrócić uwagę na wiele istotnych aspektów, ale do kluczowych kwestii z tego zakresu zaliczamy bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Oświetlenie musi umożliwiać wydajne i sprawne funkcjonowanie obiektu. Jego nieprawidłowe rozmieszczenie czy zły dobór światła mogą negatywnie wpływać na szereg procesów odbywających się w obiekcie. Przykładowo, światło oślepiające kierowców wózków widłowych będzie obniżało poziom bezpieczeństwa.

Bardzo precyzyjnie należy zaprojektować liczbę punktów świetlnych, ich rozmiar, barwę oraz rozmieszczenie na terenie hali. W tym przypadku uwzględnić należy rozmiar obiektu oraz sposób jego zagospodarowania. Hale magazynowe wykorzystywane jako magazyny wymagają optymalnego doświetlenia alejek między regałami, a także samych regałów. Kolejna kwestia to wydajność i możliwie jak najdłuższa żywotność lamp, a także ich oszczędna eksploatacja.